O skupině CFG

„Investujeme do reálných aktiv“

V investiční skupině CFG investujeme pouze do takových aktiv, se kterými máme dlouholetou zkušenost a splňují dvě základní kritéria naší investiční filozofie – atraktivní, udržitelný výnos a zajištění reálnými aktivy. Primární orientace skupiny směřuje na finanční segment zajištěných úvěrů, pohledávek a financování nemovitostí. V současné době působíme na trzích střední Evropy a Kypru.

let na trhu

členů týmu

Činnost skupiny

CFG je v investičním přístupu a zejména ve vztahu k podstupovanému riziku velice konzervativní. Vždy je požadováno zajištění reálnými aktivy, zejména nemovitostmi, a dlouhodobě udržitelný výnos.

Zajištěné úvěry

Rozvoj v oblasti zajištěných úvěrů realizujeme prostřednictvím investic do nebankovních poskytovatelů zajištěných úvěrů a dalšího financování jejich aktivit. Trh zajištěných úvěrů splňuje základní požadovaná investiční kritéria skupiny a zároveň příležitosti v tomto segmentu vnímáme jako značně atraktivní.  U poskytovaných úvěrů klienti ručí nemovitostmi, jež musí splňovat požadavek minimálně dvojnásobné hodnoty oproti jistině, což činí z investovaných prostředků bezpečné aktivum.

Nemovitosti

V segmentu realit se CFG primárně orientuje na  financování rezidenčních nemovitostí a subjektů působících v tomto odvětví. Přidaná hodnota je tvořena skrze systematické vyhledávání a financování diskontovaných investičních příležitostí a jejich následná správa či prodej. I v této oblasti musí být naplněna kritéria výnosnosti, zejména formou stabilních nájemních smluv, a kvalitního zajištění. V roce 2017 chystá CFG rozšíření aktivit do oblasti komerčních nemovitostí a také do nemovitostních projektů, které jsou podpořeny národními nebo evropskými dotačními programy.

Pohledávky

Odkup bonitních pohledávek převážně od finančních institucí je další oblastí, do které soustředíme své aktivity. Cena pohledávky je stanovována s ohledem na míru rizikovosti, hodnotu zajištění a kvalitu smluvní dokumentace. Zajištěné pohledávky jsou v současnosti žádaným aktivem, jež je schopno přinášet atraktivní výnos za současného dobrého řízení rizika. Našim partnerům poskytujeme kompletní servis pohledávek a rychlou dostupnost finančních prostředků.

2012
Založení nebankovní úvěrové společnosti Comfort Money

2013
Široká základna spokojených klientů

2014
Akvizice Comfort Money skupinou Comfort Finance Group CFG

2015
Rozšíření působnosti skupiny do rezidenčních realit

2016
Navýšení základního kapitálu Comfort Money na 20.200.000 Kč

2017
Plánované rozšíření aktivit do segmentu komerčních nemovitostí

Činnost skupiny

CFG je v investičním přístupu a zejména ve vztahu k podstupovanému riziku velice konzervativní. Vždy je požadováno zajištění reálnými aktivy, zejména nemovitostmi, a dlouhodobě udržitelný výnos.

Zajištěné úvěry

Rozvoj v oblasti zajištěných úvěrů realizujeme prostřednictvím investic do nebankovních poskytovatelů zajištěných úvěrů a dalšího financování jejich aktivit. Trh zajištěných úvěrů splňuje základní požadovaná investiční kritéria skupiny a zároveň příležitosti v tomto segmentu vnímáme jako značně atraktivní.  U poskytovaných úvěrů klienti ručí nemovitostmi, jež musí splňovat požadavek minimálně dvojnásobné hodnoty oproti jistině, což činí z investovaných prostředků bezpečné aktivum.

Nemovitosti

V segmentu realit se CFG primárně orientuje na  financování rezidenčních nemovitostí a subjektů působících v tomto odvětví. Přidaná hodnota je tvořena skrze systematické vyhledávání a financování diskontovaných investičních příležitostí a jejich následná správa či prodej. I v této oblasti musí být naplněna kritéria výnosnosti, zejména formou stabilních nájemních smluv, a kvalitního zajištění. V roce 2017 chystá CFG rozšíření aktivit do oblasti komerčních nemovitostí a také do nemovitostních projektů, které jsou podpořeny národními nebo evropskými dotačními programy.

Pohledávky

Odkup bonitních pohledávek převážně od finančních institucí je další oblastí, do které soustředíme své aktivity. Cena pohledávky je stanovována s ohledem na míru rizikovosti, hodnotu zajištění a kvalitu smluvní dokumentace. Zajištěné pohledávky jsou v současnosti žádaným aktivem, jež je schopno přinášet atraktivní výnos za současného dobrého řízení rizika. Našim partnerům poskytujeme kompletní servis pohledávek a rychlou dostupnost finančních prostředků.

2012
Založení nebankovní úvěrové společnosti Comfort Money

2013
Široká základna spokojených klientů

2014
Akvizice Comfort Money skupinou Comfort Finance Group CFG

2015
Rozšíření působnosti skupiny do rezidenčních realit

2016
Navýšení základního kapitálu Comfort Money na 20.200.000 Kč

2017
Plánované rozšíření aktivit do segmentu komerčních nemovitostí