Dluhopisy CFG
6,5 % p.a.

V investiční skupině CFG investujeme do aktiv, se kterými máme dlouholetou zkušenost a splňují dvě základní kritéria – udržitelný výnos a bezpečné zajištění reálnými aktivy. Primárně se orientujeme na finanční segment zajištěných úvěrů, pohledávek a financování nemovitostí.

Skupina CFG spouští projekt KRYPTOFOND – 1. středoevropský fond kryptoměn

Naše mise je spojovat privátní investory s rychle rostoucím odvětvím kryptoměn. Držíme diverzifikovaný koš kryptoměn, který navrhuje investiční výbor tvořený špičkami v oboru. Cestu ke kryptoměnám známe – podílíme se na silném růstu odvětví.

O kryptofondu

Tržní segmenty CFG

CM_logo_boxRozvoj v oblasti zajištěných úvěrů realizujeme skrze investice a financování aktivit nebankovních poskytovatelů zajištěných úvěrů. Trh zajištěných úvěrů splňuje základní požadovaná investiční kritéria skupiny a zároveň příležitosti v tomto segmentu vnímáme jako značně atraktivní.  U poskytovaných úvěrů klienti ručí nemovitostmi, jež musí splňovat požadavek minimálně dvojnásobné hodnoty oproti jistině, což činí z investovaných prostředků velice bezpečné aktivum.

Nemovitosti_CFGV segmentu realit se CFG primárně orientuje na  financování rezidenční nemovitostí a subjektů působících v tomto odvětví. Přidaná hodnota je tvořena skrze systematické vyhledávání a financování diskontovaných investičních příležitostí a jejich následná správa či prodej. I v této oblasti musí být naplněna kritéria výnosnosti, zejména formou stabilních nájemních smluv, a kvalitního zajištění. V roce 2017 chystá CFG rozšíření aktivit do oblasti komerčních nemovitostí a také do nemovitostních projektů, které jsou podpořeny národními nebo evropskými dotačními programy.

Pohledávky_CFGOdkup bonitních pohledávek převážně od finančních institucí je oblastí, kde CFG soustředí své aktivity. Cena pohledávky je stanovována s ohledem na míru rizikovosti, hodnotu zajištění a reálné vymahatelnosti. Zajištěné pohledávky jsou v současnosti žádaným aktivem, jenž je schopno přinášet atraktivní výnos za současného dobrého řízení rizika. Našim partnerům poskytujeme kompletní servis pohledávek a rychlou dostupnost finančních prostředků.