CFG Bonds

Splatnost
5 let

Výnos
6,5 % p.a.

Min. investice
100 000

Why invest in bonds?

If you are looking for a safe deposit of your finances and you are not satisfied with low interests on bank or term accounts, bonds of trustworthy companies are the ideal choice for you. Thanks to the low-risk profile, bonds are the right way to diversify your investment portfolio. As a result of regular coupon payments, you have control over your investment.

The Comfort Finance Group prepared a new bond issue exclusively for qualified investors issued in frame of a bond program with prospectus approved by the Czech National Bank on 6th March 2017. You can find the approved Bond Prospectus in the download section (below).

To get more information about the CFG bond issue, leave your question in the following form and we will answer you as soon as possible, usually within 24 hours.

To get more information about the CFG bond issue, leave your question in the following form and we will answer you as soon as possible, usually within 24 hours.

ZAJÍMÁ VÁS INVESTICE DO DLUHOPISU CFG?

Zanechte nám kontakt a my Vám zodpovíme Vaše dotazy!

Často kladené otázky

Je úrokový výnos stejný po celou dobu trvání dluhopisu?

Ano, úrokový výnos bude fixní a po celou dobu až do splatnosti se nebude měnit.

Jak často je výnos vyplácen?
Úrokový výnos je u emisí CFG vyplácen neprodleně po konci každého kalendářního čtvrtletí.
Jak jsou investované prostředky zajištěny?
Prostředky získané z úpisu dluhopisů CFG bývají zpravidla využívány na úvěrové aktivity dceřiných společností v České republice, které v rámci svých podnikatelských aktivit získávají zástavu v každém obchodním případu. Zpravidla se jedna o ručení nemovitostmi, jež splňují předem striktně stanovená kritéria. Jednotlivé spotřebitelské úvěry či pohledávky jsou vedeny přímo v majetku dceřiných společností, které jsou ze 100 % vlastněny mateřskou společností Comfort Finance Group CFG.
Proč jste strukturovaní do holdingu a proč sídlíte na Kypru?

Stejně jako ostatní silné finanční skupiny či nebankovní úvěrové společnosti jsme i my strukturovaní do holdingu se sídlem na Kypru. Nejčastějšími zeměmi, v nichž české silné finanční skupiny a přední hráči na nebankovním úvěrovém trhu sídlí, jsou Lucembursko, Nizozemí, a právě Kypr. Všechny tyto země jsou členskými státy EU, vztahuje se na ně podobná regulace a pravidla platná po celé EU. Kypr jsme zvolili z důvodu usnadnění vstupu na další trhy. Jedná se o nezávislou, suverénní republiku, která je členem EU, eurozóny a mnoha dalších společenství (Britské společenství, Rada Evropy, Mezinárodní měnový fond, OSN, Světová banka a WTO). Kypr je navíc signatářem mnoha mezinárodních úmluv a smluv. Je dobré také zmínit, že Kypr neslouží k získání anonymity – vlastníky lze snadno dohledat. K utajení slouží místa jako Panama, Bahamy, Belize nebo Bermudské ostrovy.

Mohu investici předčasně ukončit?
Ano, investice do emisí CFG lze zpravidla předčasně ukončit s 3 měsíční likviditou. Výnos emisí CFG je způsoben delším investičním horizontem, kdy jsou finanční prostředky investovány a soustavně pracují. Bohužel v případě předčasného ukončení musíme účtovat výstupní poplatek, který má za cíl omezit předčasné výběry pouze na nejnutnější případy. Kdyby se u některé emise CFG náhodou stalo, že majorita investovaných prostředků by byla ukončena, výplata investorů by byla postupná s postupným tlumením investičních aktivit.