About cn

Investiční skupina Comfort Finance Group CFG působí na českém trhu od roku 2012. Jádro aktivit skupiny tvoří licencovaný nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů Comfort Money a nemovitostní společnost CFG Real Estate, která se specializuje na výkupy a pronájmy rezidenčních nemovitostí. V roce 2014 se společnost se zabývá těžbou do kryptoměn, kde si vybudovává nejsilnější pozici ve střední Evropě. Na to navazuje i zájem o akvizice blockchainových projektů.

Od poloviny roku 2017 skupina posiluje svou pozici v oblastech IT, fintechových projektech. spuštění prvního a nějvětšího středoevropského kryptoměnového fondu Kryptofond.

V roce 2018 spustila fintechový projekt Dluhopisomat.cz, jenž vychází vstříc potřebám střadatelů, kteří dnes čím dál víc hledají moderní řešení finančních otázek mimo tradiční finanční a bankovní instituce.

Činnost skupiny

2012

Založení nebankovní úvěrové společnosti Comfort Money

Akvizice Comfort Money skupinou Comfort Finance Group

2014
2016

Plánované rozšíření aktivit do segmentu komerčních nemovitostí

Od poloviny roku 2017 skupina posiluje svou pozici v oblastech IT a fintechových projektech

2017

Vedení

Ing. Petr Cimala

Petr vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V průběhu let aktivně investoval na světových akciových trzích a věnoval se rozvoji podnikalteských projektů. Je jedním ze zakladatelů Klubu investorů a podílel se na vzniku fondu kvalifikovaných investorů Charles Bridge Global Macro Fund. Aktuálně se plně věnuje rozvoji investiční skupiny Comfort Finance Group CFG.

JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D.

Andrej Štaňko je vedoucím kanceláře AK Vinohradská. Kancelář založil začátkem roku 2015, kdy se po předchozích zkušenostech z prostředí přední mezinárodní kanceláře rozhodl zřídit vlastní advokátní praxi. Mimo řízení kanceláře se zabývá zejména finančním právem, v jehož rámci se blíže věnuje zejména právu kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a společností, problematikou private equity a offshore struktur. Jedná se o oblasti, které mu umožňují uplatňovat jeho právně-ekonomické smýšlení, které nabyl studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Ve své praxi zastupoval klienty před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Andrej Štaňko hovoří plynně anglicky a rusky.

Analytické oddělení

Ing. Richard Tóth

Richard vystudoval magisterský obor Finance a Účetnictví na Ekonomicko-správní fakultě na Masarykově Univerzitě a bakalářský obor na VUT v Brně, obor Energetika. Část svého studia strávil na Norské univerzitě NTNU v Trondheimu. Richard je aktuálně účastník CFA programu, ve kterém má prozatím úspěšně za sebou Level 1. Ve skupině CFG pracuje od října 2017 na pozici analytika.

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na Vysoké školy ekonomické a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt v Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Bc. Pavel Jiřičko

Pavel je absolventem bakalářského studia na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, v oboru Matematické metody v ekonomii. V současné době studuji navazující magisterské stadium v oboru Ekonometrie a operační výzkum. Ve skupině CFG pracuje jako analytik od září roku 2018.

Jiří Karpják

Jiří se těžbě a obchodování kryptoměn věnuje od roku 2016, přičemž poslední rok věnuje pozornost hlavně využití smart contracts v právu silně podhodnoceným kryptoměnovým startupům.

Amin Ashhab

Amin je studentem Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na Bankovnictví a pojišťovnictví. Do kryptoměnového světa přišel v roce 2017 a od té doby se o tento obor aktvině zajímá.

Adam Landa

Právní oddělení

Mgr. Jan Tábořík

Ve své advokátní praxi se spolupracující advokát naší kanceláře Jan Tábořík věnuje především právu finančnímu, obchodnímu, občanskému a sporné agendě. V rámci finančního práva se specializuje na právo kapitálového trhu, zejména problematiku poskytování investičních služeb. Ve své praxi hájil zájmy klientů před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Cenné zkušenosti získal nejen v přední mezinárodní advokátní kanceláři, ale také během svého působení v České národní bance. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ, jakož i schopnost přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům klienta. Jan Tábořík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studoval také na Právnické fakultě Univerzity v Kodani. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Mgr. Lenka Drastíková

Lenka Drastíková se zabývá občanským a obchodním právem. V rámci občanského práva se zaměřuje na smluvní právo, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek. Zabývá se také insolvencemi a exekucemi. V oblasti obchodního práva se věnuje především právu korporátnímu. Lenka Drastíková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od úspěšného zakončení studia působí v naší kanceláři jako advokátní koncipientka. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.

Eliška Vyhnánková

Eliška Vyhnánková studuje 5. ročník Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Studovala také na Právnické fakultě Univerzity v Rotterdamu. Pracovní zkušenosti sbírala v několika českých advokátních kancelářích, kde vykonávala praxi během studia. Eliška hovoří plynně anglicky.

Michal Pařízek

Michal Pařízek je studentem 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V naší advokátní kanceláři působí již od prvního ročníku, kdy začínal na pozici asistenta. Je mimo jiné aktivním členem Právnického akademického spolku Juristi. Michal hovoří plynně anglicky.

Jan Prošek

Jan Prošek je v současné době studentem 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V naší advokátní kanceláři začal pracovat v roce 2018 se zkušenostmi z jeho předešlé praxe jako právního studenta. Honza hovoří plynně anglicky a pravidelně absolvuje předměty v anglickém jazyce na fakultě.

Michal Jeníček

Michal Jeníček studuje 5. ročník Právnické fakulty Univerzity Karlovy, studoval taktéž rok na univerzitě v Lancasteru v Anglii a hovoří plynně anglicky. Michal má pracovní zkušenosti jak z advokacie, tak z legislativy – absolvoval právní stáž u poslance a na ministerstvu.

Mgr. Robert Přidal

Robert Přidal zdárně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Úspěšně obhájil diplomovou práci na téma Výživné k nezletilým dětem na pozadí aktuální judikatury a momentálně se připravuje na SZZ, aby se mohl stát advokátním koncipientem. Robert hovoří plynně anglicky a na začátečnické úrovni také španělsky.

Obchodní Oddělení

Bc. Adam Kubina, MBA

Adam vystudoval mezinárodní školy v Taipei a v Praze zaměřené na mezinárodní obchod a diplomacii. Je spoluzakladatelem společnosti Dluhopisomat.cz, ředitelem v prvním středoevropském privátním fondu Kryptofondu a věnuje se rozvoji investiční skupiny Comfort Finance Group CFG. Aktivně se angažuje a přednáší na téma mezinárodní obchod v Taipei, Bruselu nebo Moskvě.

Ing. Michal Šuchaň

Tomáš Solar

Jan Dědák

IT oddělení

Ing. Alexandr Gončarenko

Bc. Dominik Lamacz

Dominik je absolventem bakalářského oboru Aplikovaná informatika na Vysoké školy ekonomické v Praze, na stejné škole dále studuje obor Informační management v rámci navazujícího magisterského programu. Ve skupině CFG se od března 2018 stará o informační systém, ICT a robotickou procesní automatizaci.

Bc. Ondřej Čapka

Tereza Klobouková

HR & Backoffice oddělení

Ing. Nikola Farkačová

Nikola vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pro skupinu CFG pracuje od září 2016, kdy začínala při studiu na pozici asistentky. Od prosince 2017 ve společnosti CFG pracuje jako HR manažerka a zároveň má na starost celý BO tým.

Mgr. Andrea Puldová

Andrea vystudovala Vysokou školu v Pardubicích – Filozofická fakulta a celý svůj život se vzdělává a obohacuje i jinde – certifikát právo a společenské vědy, výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, několik certifikátů z oblasti sociálně-právní aj. V rámci své pracovní kariéry hodně cestuje do zahraničí.

Bc. Adriana Nikolovová

Adriana studovala na Matematicko-fyzikální fakultě odbor aplikovaná fyzika, kde se zúčastnila vědeckého výzkumu na experimentu COMPASS v CERNu. Nyní studuje Aplikovanou ekologii na fakultě životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Ve skupině CFG pracuje na pozici asistentky od léta roku 2018.

Edita Marková

Edita Marková úspěšně vystudovala gymnázium Ústavní v Praze a nyní je druhým rokem na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Provoz a ekonomika. Ve skupině CFG pracuje od začátku roku 2018 na pozici asistentky.