O nás

Investiční skupina Comfort Finance Group CFG působí na českém trhu od roku 2012. Jádro aktivit skupiny tvoří licencovaný nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů Comfort Money a nemovitostní společnost CFG Real Estate, která se specializuje na výkupy a pronájmy rezidenčních nemovitostí. V roce 2014 se skupina začala zabývat těžbou kryptoměn, kde si postupně buduje nejsilnější pozici ve střední Evropě. Od poloviny roku 2017 posiluje svou pozici v oblastech IT a fintechových a blockchainových projektů.

Činnost skupiny

2012

Založení nebankovní úvěrové společnosti Comfort Money

Akvizice Comfort Money skupinou Comfort Finance Group

2014
2016

Rozšíření aktivit do segmentu komerčních nemovitostí a založení společnosti CFG Real Estate

Založení portálu kvalitních dluhopisů Dluhopisomat.cz a prvního středoevropského kryptoměnového fondu Kryptofond

2017
2018

Skupina zakládá společnost CFG Tech a tím posiluje svou pozici v oblastech IT a fintechových projektech

Skupování větších rezidenčních celků, rozšíření služeb ve společnosti Comfort Money a stabilizování projektů CFG Tech a Dluhopisomat.cz

2019

Vedení

Ing. Petr Cimala

Petr vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V průběhu let aktivně investoval na světových akciových trzích a věnoval se rozvoji podnikalteských projektů. Je jedním ze zakladatelů Klubu investorů a podílel se na vzniku fondu kvalifikovaných investorů Charles Bridge Global Macro Fund. Aktuálně se plně věnuje rozvoji investiční skupiny Comfort Finance Group CFG.

JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D.

Andrej Štaňko je vedoucím kanceláře AK Vinohradská. Kancelář založil začátkem roku 2015, kdy se po předchozích zkušenostech z prostředí přední mezinárodní kanceláře rozhodl zřídit vlastní advokátní praxi. Mimo řízení kanceláře se zabývá zejména finančním právem, v jehož rámci se blíže věnuje zejména právu kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a společností, problematikou private equity a offshore struktur. Jedná se o oblasti, které mu umožňují uplatňovat jeho právně-ekonomické smýšlení, které nabyl studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Ve své praxi zastupoval klienty před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Andrej Štaňko hovoří plynně anglicky a rusky.

Ing. Věra Koubová

Věra vystudovala VŠE v Praze. Cca 20 let působila v největší stavební spořitelně v ČR, kde se přes procesy, projekty, řízení Back Office (Úvěry, Spoření, Vymáhání pohledávek, Centrum klientské péče) dostala na pozici členky představenstva s odpovědností za Back Office, IT a jeden z největších projektů spořitelny, tj. implementaci náhrady Core Banking Systému. Na této pozici působila 8 let. Poté získala zkušenost z obchodní společnosti, kde byla zodpovědná za IT, Projektové řízení, HR, Ekonomiku a Provoz společnosti. Věra je manažerka zaměřená na lidi, uvědomující si, že v lidech je obrovský potenciál a že je smysluplné s nimi pravidelně a cíleně pracovat. Ve skupině CFG má na zodpovědnost strategický rozvoj, HR a IT projekty.

Analytické oddělení

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na Vysoké školy ekonomické a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt v Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Bc. Adam Landa

Adam studuje magisterský obor Bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezi jeho profesní zájmy patří investiční problematika a behaviorální ekonomie. Ve skupině CFG pracuje od srpna 2018 na pozici analytika.

Bc. Pavel Jiřičko

Pavel je absolventem bakalářského studia na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, v oboru Matematické metody v ekonomii. V současné době studuji navazující magisterské stadium v oboru Ekonometrie a operační výzkum. Ve skupině CFG pracuje jako analytik od září roku 2018.

Právní oddělení

Mgr. Jan Tábořík

Ve své advokátní praxi se spolupracující advokát naší kanceláře Jan Tábořík věnuje především právu finančnímu, obchodnímu, občanskému a sporné agendě. V rámci finančního práva se specializuje na právo kapitálového trhu, zejména problematiku poskytování investičních služeb. Ve své praxi hájil zájmy klientů před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Cenné zkušenosti získal nejen v přední mezinárodní advokátní kanceláři, ale také během svého působení v České národní bance. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ, jakož i schopnost přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům klienta. Jan Tábořík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studoval také na Právnické fakultě Univerzity v Kodani. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Mgr. Martin Hošek

Martin Hošek se ve své praxi věnuje zejména obchodnímu, občanskému a insolvenčnímu právu. Během svého působení v advokacii také zastupoval klienty před českými soudy a rozhodčími orgány. Dále se zabývá finančním právem, právem nemovitostí a celým procesem vymáhání pohledávek včetně exekuce. Martin Hošek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právní služby poskytuje i v anglickém jazyce.

Mgr. Kryštof Kulan

Kryštof Kulan se věnuje zejména právu finančnímu a daňovému, dále pak právu občanskému a obchodnímu, kde se zaměřuje na smluvní právo, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek. Jeho koníčkem je navíc právo medicínské a farmaceutické, kde se věnuje hlavně náhradě škody ve zdravotnictví. Kryštof Kulan absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a právní služby poskytuje v anglickém a španělském jazyce.

Obchodní oddělení

Ing. Michal Šuchaň

Tomáš Solar

Tomáš studoval na Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra. Ve skupině CFG pracuje od června 2018 jako úvěrový manažer. Ve financích se pohybuje 7 let. Má dlouholeté zkušenosti z oboru a vždy dbá na individuální a profesionální přístup.

IT oddělení

Alexandr Gončarenko

Bc. Dominik Lamacz

Dominik je absolventem bakalářského oboru Aplikovaná informatika na Vysoké školy ekonomické v Praze, na stejné škole dále studuje obor Informační management v rámci navazujícího magisterského programu. Ve skupině CFG se od března 2018 stará o informační systém, ICT a robotickou procesní automatizaci.

Tomáš Neuschl

Tomáš je studentem informatiky na Českém vysokém učení technickém, kde studuje obor znalostní inženýrství. Členem CFG se stal v březnu 2019, kde pomáhá s automatizací pracovních procesů. Mluví plynně anglicky.

Jekaterina Krivenchuk

HR & Backoffice oddělení

Nicolle Tošovská