Pro investory

Investice s fixním výnosem

  • ATRAKTIVNÍ A STABILNÍ VÝNOS
    Proč ukládat v bance peníze zadarmo?
  • NÍZKÉ RIZIKO
    Mějte riziko své investice pod kontrolou!
  • PRAVIDELNÁ VÝPLATA VÝNOSŮ
    Výplata výnosu např. každé čtvrtletí

 

Bezpečné uložiště svých financí a s vyšším fixním výnosem, než na běžném či termínovaném účtu.

Účel využití prostředků slouží pro výkupy diskontovaných nemovitostí resp. nemovitostí s právními vadami.

Emitent

COMFORT FINANCE GROUP CFG

Název emise

Dluhopis Comfort IX/2023

Datum emise

01.10.2018

Datum splatnosti

30.09.2023

Jmenovitá hodnota 1ks

50 000 Kč

Úroková sazba

6,5 % p.a.

Výplata úroku

Čtvrtletně

Podoba dluhopisu

Listinný cenný papír

Forma dluhopisu

Cenný papír na řad

Celkový objem emise

25 000 000 Kč

Možnost předčasného odprodeje                            

Ano, dluhopis můžete předčasně odprodat společnosti zpět

Společnost má sice sídlo v Kyperské republice, avšak v České republice má umístěn odštěpný závod zapsaný v obchodním rejstříku, prostřednictvím kterého vykonává v České republice svou činnost. Díky k tomu můžete se svými požadavky či námitkami kontaktovat přímo společnost v České republice. Kyperská republika bývá jako sídlo často volena v souvislosti s daňovou optimalizací a současně pro svůj stabilní právní systém. Dalším důvodem jsou značné výhody plynoucí z jejího členství v Evropské unii. Jednou z těchto výhod je možnost přímé a zjednodušené vymahatelnosti případných nároků vůči společnosti, které je zaručeno právě právem Evropské unie.
Mluví za nás naše historie. Jsme už více než 7 let na trhu, jsme zisková společnost a neustále rosteme. Navíc veškeré investice jdou do nemovitostí a půjček - to znamená, že peníze máte jištění i v případě, že by firma zkrachovala. To znamená, že máte peníze zajištěné i v případě, že by firma zkrachovala.
JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomickou v Praze. V průběhu let působil v mezinárodní právní kanceláři. Na počátku roku 2015 se stal zakládajícím členem advokátní kanceláře AK Vinohradská a věnuje se rozvoji investiční skupiny Comfort Finance Group CFG.

Ing. Petr Cimala vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V průběhu let aktivně investoval na světových akciových trzích a věnoval se rozvoji podnikalteských projektů. Je jedním ze zakladatelů Klubu investorů a podílel se na vzniku fondu kvalifikovaných investorů Charles Bridge Global Macro Fund. Aktuálně se plně věnuje rozvoji investiční skupiny Comfort Finance Group CFG.
Nemůže. Výnos je odvozen od dluhopisu, který si kupujete. Stabilně je vám vyplácen jednou za 3 měsíce na váš bankovní účet.
Ano, předčasný odprodej je možný kdykoliv během doby držení dluhopisů za podmínek, které jsou uvedeny v emisních podmínkách.
V roce 217 dosáhl růst finanční skupiny 100 mil. Kč. Navíc v investičním přístupu a zejména ke vztahu k podstupovanému riziku jsme velice konzervativní. Vybíráme takové investice, kde je požadováno zajištění reálnými aktivy, zejména nemovitostmi, a dlouhodobě udržitelný výnos.

Leták společnosti

Objednávka dluhopisu

Emisní podmínky dluhopisu

Ve druhém kvartálu roku 2019 se skupině podařilo mimo jiných akvizicí dokončit nákup lukrativních nemovitosti v Praze a Brně. Růst skupiny byl, stejně jako vminulých obdobích, tažen zejména výbornými výsledky úvěrové společnosti Comfort Money. Krom celkového růstu úvěrového portfolia se společnosti soustavně daří konkurovat i u větších obchodů a navyšovat tak objemy prostředků poskytnuté na jednoho klienta.
První čtvrtletí roku 2019 uteklo závratnou rychlostí. Velice si vážíme všech našich investorů. V prvním čtvrtletí jsme si dali za cíl se Vám více přiblížit. Nachystali jsme nové webové stránky a kvalitnější představení naší investiční skupiny CFG. Pro prezentaci společnosti klikněte zde. V prvním čtvrtletí jsme napříč společnostmi posilovali týmy. Nejvýraznější posilou je paní Ing. Věra Koubová, bývalá dlouholetá členka představenstva ČMSS (Českomoravská stavební spořitelna). V CFG má na zodpovědnost strategický rozvoj, HR a IT projekty.
V posledním čtvrtletí roku 2018 zažívala společnost Comfort Money úspěšné období. Z dlouhodobého hlediska byly poskytnuty nadprůměrné objemy úvěrů. V makroekonomickém kontextu získávají dluhopisy s pevným výnosem na atraktivitě. Jedním z důvodů je rostoucí nejistota na světových trzích, které zažily v poslední době několik korekcí. V tomto ohledu znamená pevný výnos jistotu, která u jiných aktiv není. Inflace se pohybuje lehce nad 2% cílovou hranicí ČNB, což představuje riziko ztráty části úspor pro ty, kteří se před inflací nechrání.
Ve třetím kvartálu jsme se v Comfort Money i celé skupině CFG soustředili na vylepšení interních procesů. Dokončili jsme napojení na bankovní i nebankovní registry BRKI a NRKI. Registry pomohou zpřesnit a lépe zautomatizovat prověřování úvěruschopnosti klientů. Automatizace byla u nás velkým tématem. Průběžně jsme rozšiřovali naše IT oddělení. V oblasti nemovitostí CFG Real Estate přehodnocujeme strategii směrem k větším nemovitostním celkům a čekáme na vhodnou příležitost. Poslední novinkou bylo spuštění dluhopisového tržiště Dluhopisomat.cz.
Ve druhém kvartálu roku 2018 pokračoval rychlý růst investiční skupiny CFG vlivem poskytnutých úvěrů Comfort Money i vykoupených nemovitostí CFG Real Estate. Ve druhém kvartálu jsme navýšili aktiva pod správou o 17 000 000 Kč.
V prvním kvartálu roku 2018 pokračoval rychlý růst investiční skupiny CFG vlivem poskytnutých úvěrů Comfort Money i vykoupených nemovitostí CFG Real Estate.
Klíčové finanční ukazatele v Kč
Aktiva Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /mnt/web-data1/comfortfinancegroup_com/public_html/www/wp-content/themes/cfg/page-invest.php on line 155 Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /mnt/web-data1/comfortfinancegroup_com/public_html/www/wp-content/themes/cfg/page-invest.php on line 156
Obrat Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /mnt/web-data1/comfortfinancegroup_com/public_html/www/wp-content/themes/cfg/page-invest.php on line 161 Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /mnt/web-data1/comfortfinancegroup_com/public_html/www/wp-content/themes/cfg/page-invest.php on line 162
Ebitda Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /mnt/web-data1/comfortfinancegroup_com/public_html/www/wp-content/themes/cfg/page-invest.php on line 167 Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /mnt/web-data1/comfortfinancegroup_com/public_html/www/wp-content/themes/cfg/page-invest.php on line 168

Další dluhopisy ke koupi